Chat with us, powered by LiveChat เกี่ยวกับ NSK – Nsk

NSK

เกี่ยวกับ NSK

NSK เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนที่คลอบคลุมในทุกๆ อุตสาหกรรม
มากกว่า 100,000 ชนิด
01

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายตลับลูกปืน ที่มีความหลากหลายมากกว่า 100,000 ชนิด ซึ่งเหมาะ สำหรับทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก, อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายสำคัญ ของผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนของ NSK ที่กำหนดไว้คือ ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูง อีกทั้งมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา

จำนวนลูกปืน กว่าล้าน…..ล้านชิ้นที่ผลิต จากโรงงาน NSK ทั่วโลกนั้น ได้มีการผลิตตลับลูกปืน ตั้งแต่ขนาดเล็กมากๆ จนถึงตลับลูกปืนขนาดใหญ่ซึ่งนำ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่อง จักรต่างๆที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ คุณภาพของตลับ ลูกปืนทุกๆชิ้นมีคุณภาพสมบูรน์แบบที่สุด ดังนั้นกระบวนการออกแบบและกระบวน การผลิตของ NSK จึงเป็นที่ยอมรับ ทั่วโลกว่าหาผู้ผลิตรายอื่นเทียบยาก

thumb
02

PHILOSOPHY

NSK จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้าน Motion & Control ที่นำไปสู่การเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้คนในองค์กรกับประเทศอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

thumb
03

MISSION & VISION

NSK อุทิศเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยปกป้อง สิ่งแวดล้อมของโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่บูรณาการไว้ในการขับเคลื่อนและการควบคุม (Motion & Control) ด้วยความเป็นบริษัทระดับโลกที่แท้จริงของเรา เราจึงกำลังทำงาน ทำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั่วโลก

thumb
04

WHY NSK?

เพราะสินค้าและบริการของเรา ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ อีกทั้ง มีความชำนาญเฉพาะด้านสินค้าตลับลูกปืน สินค้าพรีซิชั่น สินค้าบอลสกรู ที่มีความแม่นยำสูง

มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ ที่โด่ดเด่น และโรงงานผู้ผลิตสินค้าทั่วไป มายาวนาน มากกว่า 100 ปี ในประเทศญี่ปุ่น และกว่า 32 ปีในประเทศไทย

thumb