Chat with us, powered by LiveChat page-contact-us – Nsk

NSK

CONTACT US

ช่องทางการติดต่อของ NSKในประเทศไทยทั้ง 3 สาขา
01

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

26 ซอยอ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
โทร (02) 320-2555, แฟกซ์ (02) 320-2824-26
Get Direct
02

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาระยอง)

155/46 ม.2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21000
โทร (038) 034-141, แฟกซ์ (038) 034-142
Get Direct
03

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)

150/25 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร (043) 242-505, แฟกซ์ (043) 242-506
Get Direct

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล :
หัวข้อ :
ชื่อบริษัท :
ข้อความ :