Chat with us, powered by LiveChat AUTOMOTIVE – Nsk

NSK

AUTOMOTIVE

ในรถยนต์ 1 คันประกอบด้วยตลับลูกปืนมากกว่า100 ชิ้น โดยตลับลูกปืน ของ NSK ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อความแม่นยำและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานโดยถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของ บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก

SEARCH

ระบุยี่ห้อรถยนต์ :
ระบุรถยนต์ :
ระบุปีรถยนต์ :